Anderstam Logo
Anderstam Logo
Kontakt ikon
Nyckelfärdigt hus

oktober 4, 2018 - 11:02 f m

Nyckelfärdigt hus, vad betyder det egentligen?

Vad ett nyckelfärdigt hus egentligen innebär, det kan vara svårt att greppa.

Ofta när man berör ordet nyckelfärdigt hus finns det olika begrepp. Menar man en nyckelfärdig husoffert? Eller menar man en nyckelfärdig totalkalkyl som tar med samtliga kostnader för allt i projektet? Beroende på vilket man menar skiljer det sig markant i det totala priset. Det är därför viktigt att man förstår vad man har fått för typ av offert. Vi tycker att det bästa är att man begär en komplett totalkostnadskalkyl. En sådan ska uppfylla en viss standard och verkligen ta med allt. Både själva husofferten, men också det runt omkring som tillkommer vid nybyggnation.
Vi har tagit fram några punkter som vi hoppas kan hjälpa er på vägen.

 

Nyckelfärdigt hus

 

Totalkostnadskalkyl eller en offert?

Till att börja med bör man se om man har fått ett totalkostnadskalkyl eller en offert. En totalkostnadskalkyl lyfter fram alla kostnader för ett nyckelfärdigt hus, även det som ligger utanför offerten. Den inkluderar då exempelvis tomtpris, anslutningsavgifter samt bank- och myndighetskostnader.

Markarbetet

En stor kostnadspost som de flesta inte räknar in i offerten är markarbetet. Det varierar kraftigt från tomt till tomt. Kolla noggrant om det överenskommer med vad som kan förväntas för tomten. Detta är ofta helt ouppskattat i en tidig offert, vilket gör att husföretag chansar väldigt olika.

Grundarbetet

Glöm inte heller hur viktigt det är med grundarbetet.  Flertalet husföretag jobbar endast med plintgrunder, vilket påverkar många delar i huset. Är det platta på mark? Med eller utan golvvärme?  Finns värme- och ventilationssystem med i beräkningarna?

Byggsatsen, vad ingår?

Därefter kommer man till själva husofferten. Där är det många som säljer byggsatser utan invändiga entreprenader, som exempelvis el, VVS, plattsättning eller målning. Var noggrann när det gäller dessa delar.

Standarden på husskalet

Vi rekommenderar också att man tittar igenom leverantörens standard på husskal. Eftersom vi brinner för välisolerade hus ser vi tyvärr allt för ofta hus med låg energistandard. Tänk på att ett välisolerat hus kostar betydligt mindre att hålla varmt, men också ger bättre komfort och ett bättre andrahandsvärde.

Reservpott

Ett annat tips är att inte vara rädd för att planera in en liten reservpott. Den kan innehålla framtida projekt redan i totalkostnadskalkylen, t.ex. finplanering, garage och altan. Det är alltid skönt med ett extra utrymme som man har möjlighet att använda vid behov.

 

Nyckelfärdigt hus, undvik överraskningar vid offert.

Undvik överraskningar, övriga byggherrekostnader

Lagfart, pantbrev, bygglovsritningar, konstruktionsritningar, energiberäkningar, bygglovsavgift, besiktningar, räntor, försäkringar m.m. Det är mycket att hålla reda på och kan ibland ta tid att förstå. Men vi rekommenderar verkligen att man lägger tid och engagemang så man inte får några obehagliga överraskningar långt in i projektet.

Passionerad husbyggare som finns med på hela resan
Vi på Anderstam Fjällhus finns med på hela resan och arbetar alltid med att presentera allt klart och tydligt. Vi lägger stor vikt och tar fullt ansvar för att göra processen så enkel som möjligt, självklart med ett fast pris.

 

Nyhetsarkiv